Sklep komputerowy we Wrocławiu nv740
Szukaj u nas
Kategorie produktów
Informacja o aktualizacjach
Ceny:
Stany:
   24.07.2014 (19:05)
24.07.2014 (19:05)
Pomoc

Postepowanie reklamacyjne

reklamacje, serwis, reklamacja
Wszystkie produkty oferowane w sklepie arest.pl sš fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadajš gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowišzujšcš na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji sš okreœlone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły sš wyraŸnie zaznaczone w opisie produktu.

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstšpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikajšcych z przepisów dotyczšcych zawierania umów na odległoœć ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składajšc sprzedawcy oœwiadczenie na piœmie. Prosimy by zwracany w tym trybie towar był odesłany w oryginalnym, najlepiej nieuszkodzonym pudełku, z kompletnš jego zawartoœciš (urzšdzenie, wszelkie inne dołšczone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupujšcego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołšczyć pisemne oœwiadczenie o odstšpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraŸne wskazanie, jakš drogš kupujšcy chce odebrać zapłaconš za towar należnoœć: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

W przypadku uznania odstšpienia od umowy wysyłamy zwracane pienišdze w cišgu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstšpieniem od umowy.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstšpienia od umowy nie obowišzujš gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególnoœci należy zwrócić uwagę na stan taœm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taœmy) sš zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecnoœci kuriera sporzšdzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcš w celu wyjaœnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Formularz do zgłoszenia reklamacji dostępny jest tutaj:
http://www.arest.pl/kontakt/Reklamacja


Podobne tematy:
Koszyk zakupów
Testy 3D komputerów
Wyróżnienie
OPINEO Wyróżnienie w Rankingu E-Sklepów
Aktualnoœci
Ostatnio komentowane
Polecamy