Polityka prywatności

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Składając zamówienie klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą AREST Computers Technology Rafał Janicki wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub oceny transakcji zamówienia.

Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Klient przy zamówieniu może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail w serwisie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transkacji.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.